Lector Sabrina Keinemans: Naar een rechtvaardige(re) samenleving. Maar, hoe dan?

Odasingel 90 Sittard, Nederland
Aantal aanmeldingen: 10

Lezing dr. Sabrina Keinemans: Naar een rechtvaardige(re) samenleving. Maar hoe dan? Het kan zo langzamerhand niemand meer ontgaan: de maatschappelijke tegenstellingen groeien, met alle gevolgen vandien. Dat betekent dat ook de vraag naar sociale gelijkheid en sociale rechtvaardigheid zich onvermijdelijk aandient. Maar wat betekent sociale rechtvaardigheid eigenlijk? En wat is...

€5

Europa in beeld

Odasingel 90 Sittard, Nederland
Aantal aanmeldingen: 0

Nadere invulling volgt!

€5

Prof. dr. Paul Minderhoud, Hoogleraar Migratierecht: Arbeidsmigratie: een zegen of een bedreiging voor Nederland?

Odasingel 90 Sittard, Nederland
Aantal aanmeldingen: 2

Arbeidsmigratie was een van de belangrijkste thema's tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar. Ook in de formatie tussen PVV, VVD, NSC en BBB staat het onderwerp hoog op de agenda. Die partijen zijn het in ieder geval over één ding eens: er moeten minder arbeidsmigranten naar Nederland komen. Aan de...

€5